Tabergkonstruktioner AB

Tabergs gruvor

Det som under alla år genomsyrat verksamheten är att hitta lösningar till byggen och konstruktioner som varit på prototyp eller idéstadiet. Alltså med litet eller inget ritningsunderlag.

Det har blivit de mest skilda projekt med många olika partners och kunder.

Några exempel är NCC, Skanska, SoilTech, Logstor och Outokumpu.

Tabergkonstruktioner AB har funnits i över 45 år.

 

Sven-Åke Svensson startade år 1970 Tabergs Svets och Smide som sedemera blev Tabergkonstruktioner AB 1984. Till att börja med var det huvudsakligen jobb åt gruvindustrin som då ännu var i drift. När gruvorna försvann flyttades huvudinriktningen över på andra industrier. Numer drivs företaget av sonen Markus Svensson.

 

Detta gruvfält upptäcktes 1702 och blev med tiden Värmlands djupaste gruva, med ett djup av drygt 500 meter. Redan år 1818 var Rämsgruvan 117 meter djup. År 1879 inträffade det stora raset som bildade "Tabergsstöten" eller "vraket" som det i vardagligt tal kallas. Idag är det ett ca 15 m djupt och bortåt 100 m i diameter stort hål. År 1909 var gruvan 395 meter djup och därmed bland de djupaste i Sverige.

 

Uppfordringsschaktet; Oskarschaktet, gick igenom gamla brytningsrum och för att förhindra ras i detta inkläddes schaktet med en cirka 90 meter hög sinnerstensmur mellan 218 och 127 meters nivå. Detta arbete var slutfört år 1912. Året därpå var en ny lave över schaktet klart. På 1940-talet drevs den ovan nämnda orten mellan Taberg och Nordmarksbergs gruvor. 1962 lades gruvbrytningen ned i fältet men anrikningsverket fortsatte sin drift med malm från Finnmossens gruva, 5 km sydväst om Taberg. I dag finns bland annat gruvkontoret, Rämsmagasinet, nya gruvstugan, Bergmansboden och bergspelsbyggnaden för Oskarschaktet kvar vid gruvfältet. Nya gruvstugan är den byggnad där företaget idag har sin verksamhet.

 

 

Jordskruv

 

  • Enkel montering av allt från staketstolpar, tvättvindor till friggebodar.
  • Till permanent eller en stabil tillfällig byggnation
  • Enkelt att montera med medföljande svängjärn.
  • Alla delar är galvaniserade.
  • Vi erbjuder montering

 

 

Kontakt

 

Tabergkonstruktioner AB

Taberg 21

682 93 NORDMARK

 

0590-50172

070-633 53 39 (Markus)

 

kontakt@tabergs.com